Get Profit

3.10.12

Doa Kejadian Alam1.      Doa Ketika Angin Kencang

اَﻠﻠﱠﻬُمﱠ اِﻧّٖٓﻰ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَاوَخَيْرَﻣَﺎفِيْهَاوَخَيْرَمَآاَرْسَلْتَ بِهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرّٖ
هَاوَشَرّٖمَٓااَرْسَلْتَ بِهِ٬اَﻠﻠﱠﻬُمﱠ اجْعَلْهَارَحْمَةًوَلَاتَجْعَلْهَاعَذَابًا

Allahummaa innii as-aluka khayrahaa wa-khayramaa fiihaa wa-khayramaa arsalta bihi wa-a’uu-dzubika min syarrihaa wa-syarimaa arsalta bihi, Allahummaaj’alhaa rahmatan walaa taj’alhaa ‘a-dzaaban.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan (angin) dan apa yang ada padanya dan kebaikan apa yang diutus dengannya, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan (angin) dan kejahatan apa yang ditulis dengannya. Ya Allah jadikanlah angina tersebut rahmat bagi kami dan jangan engkau jadikan siksaan.

2.     Doa Ketika Melihat Kilat

ﺳُبْحَانَ مَنْ ﻳﱡرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًاوﱠطَمَعًا
Subhaana mayyuriikumul barqa khaufawwa-thama’aa.
Maha Suci Allah, Tuhan yang telah memperlihatkan kilat kepadaku dalam keadaan takut dan penuh harapan.

3.     Doa Ketika  Mendengar  Petir

اَﻟﻟﱠﻬُمﱠ لَاتَقْتُلُنَابِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَابِعَذَابِكَ وَعَافِنَاقَبْلَ ذَلِكَ
Allahumma laa taqtulna bi-gha-dhabika walaa tuhliknaa bi’a-dzaabika wa’aafinaa qabla dzalika.
Ya Allah, janganlah engkau membunuh kami dengan kemurkaan-Mu, dan janganlah Engkau binasakan kami dengan azab-Mu dan sejahterakanlah kami sebelum itu.

4.     Doa Minta Hujan

اَﻟﻟﱠﻬُمﱠ صَيّٖبًانَافِعًا٠اَﻟﻟﱠﻬُمﱠ عَلَى اْلاٰكَامِ وَالظّٖرَابِ وَبُطُوْنِ اْلاَوْدِيَةِوَمَنَابِتِ اﻠﺷَجَرِ
Allahumma shayyiban naafi’aa. Allaahumma ‘alal aakaami wazh-zhiraabi wabu-thuunil audiyati wamanaabitisy syajari
Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat diatas gunung – gunung, bukit – bukit, lembah – lembah, dan ditempat tumbuhnya pepohonan.

5.     Doa Ketika Hujan Lebat
اَﻠﻠﱠﻬُمﱠ اَغِثْنَا   اَﻠﻠﱠﻬُمﱠ اَغِثْنَا   اَﻠﻠﱠﻬُمﱠ اَغِثْنَا
Allahumma a-ghitsnaa.  Allahumma a-ghitsnaa.  Allahumma a-ghitsnaa.
Ya Allah tolonglah kami. Ya Allah tolonglah kami. Ya Allah tolonglah kami.