Get Profit

26.2.12

Doa Makan

1.     Doa Sebelum Makan.
ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﺑَﺎﺮِﻚْﻠَﻨَﺎﻔِﻴْﻣَﺎﺮَﺰَﻗْﺘَﻨَﺎﻮَﻗِﻨَﺎﻋَﺬَﺍﺐَﺍﻠﻨﱠﺎﺮِِ
Allaahumma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa waqinaa ‘a-dzaabannaari.
Ya Allah, berkahilah kami terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dan perihalah kami dari siksa neraka.

2.     Doa Saat Lupa Membaca Basmalah dan Ingat Ketika Sedang Makan.
ﺑِﺴْﻡِﷲِِﺍَﻮﱠﻟَﻪُﻮَﺍَﺨِﺮَﻩُ
Bismillaahi awwalahu wa  akhiraahu.
Dengan nama Allah dari awal hingga akhir.

3.     Doa Sesudah Makan.

ﺍَﻠْﺤَﻣْﺪُﻠِﻠّٰﻪِﺍﻠﱠﺬِﻯْٓﺍَﻄْﻌَﻣَﻧَﺎﻮَﺳَﻗَﺎﻧَﺎﻮَﺠَﻌَﻠَﻧَﺎﻣُﺳْﻠِﻣِﻴْﻦَ
Alhamdu lillaahilla dzii ath’amanaa wasaqaanaa waja’alanaa muslimiina.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami, dan telah menjadikan kami termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (muslim).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Agar tidak menulis pesan yang melanggar undang-undang dan etika, akan dihapus moderator.