Get Profit

19.11.11

Doa ber Wudhu (2 of 5)

4.  Doa Ketika Menghirup Air ke Hidung.
ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﺍَﺮِﺤْﻧِﻰْﺮَٓﺍﺃِﺤَﺔَﺍﻠْﺟَﻧﱠﺔِ
Allaahumma arihnii raa ihatal jannati.
Ya Allah, bauilah kami dengan bebauan surga.

5.   Doa Ketika Mengeluarkan Air dari Hidung.

ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﺍِﻧِّٓﻰﺍَﻋُﻮْﺬُﺑِﻚَﻣِﻦْﺮَﻮَٓﺍﺃِﺡِﺍﻠﻧﱠﺎﺮِﻮَﺴُﻮْٓٓﺀِﺍﻠﺪﱠﺍﺮِ
Allaahumma innii a’uu dzubika minrrawaa ihinnaari wa suu iddaari.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari bebauan neraka dan keburukan rumah.

6.   Doa Ketika Membasuh Muka.
ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﺑِﻳِّﺾْﻭَﺟْﻬِﻰْﻳَﻮْﻢَﺘَﺑْﻳَﺾﱡﻭُﺟُُﻮْﻩٌﻭَﺘَﺴْﻭَﺪﱡﻮُﺟُﻮْﻩٌ
Allaahumma bayyidh waj hii yauma tabyadhdhu wu juu hun wa taswaddu wujuuhun.
Ya Allah, putihkanlan wajahku pada hari ketika wajah-wajah menjadi putih berseri dan wajah-wajah menjadi hitam legam yaitu pada hari Kiamat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Agar tidak menulis pesan yang melanggar undang-undang dan etika, akan dihapus moderator.