Get Profit

23.11.11

Doa ber Wudhu (3 of 5)

 7.     Doa Ketika Membasuh Tangan Kanan.
ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﺍَﻋْﻁِﻨِﻰْﻜِﺘَﺎﺒِﻰْﺒِﻳَﻤِﻳْﻨِﻰْﻮَﺤَﺎﺴِﺒْﻨِﻰﺤِِﺴََﺎﺒًﺎﻳﱠﺴِﻳْﺮًﺍ
Allaahumma a’thinii kitabii biyamiinii wahaa sibnii hisaabanyyasiiraan.
Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah (ringan).

8.     Doa Ketika Membasuh Tangan Kiri.
ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﻻَﺘُﻌْﻄِِﻧِﻰْﻜِﺘَﺎﺑِﻰْﺑِﺷِﻣَﺎﻠِﻰْﻭَﻻَﻣِﻦْﻭﱠﺮَٓﺍﺀِﻆَﻬْﺮِۓ
Allaahumma laa tu’thinii kitaabii bisyimaalii walaa miwwarraa i-zhahrii.
Ya Allah, janganlah Engkau berikan kitabku dengan tangan kiriku dan jangan pula dari belakang punggungku.

9.     Doa Ketika Mengusap Kepala.
ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﺤَﺮِّﻡْﺷَﻌْﺮِﻯْﻮَﺑَﺷَﺮِﻯْﻋَﻠَﻰﺍﻠﻨﱠﺎﺮِﻮَﺍَﻆِﻠﱠﻨِﻰْﺘَﺤْﺖَﻋَﺮْﺷِﻚَﻴَﻮْﻢَﻻَﻆِﻞﱠﺍِﻻﱠﻆِﻠُﻚَ
Allaahumma harrim sya’rii waba-syarii ‘alannaari wa-a-zhillanii tahta ‘ar syika yauma laa dhilla illaa zhilluka.
Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka dan naungilah aku di bawah ‘arasy-Mu pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan-Mu (yaitu pada hari Kiamat).
                                                                                                             

                                                                                                                      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Agar tidak menulis pesan yang melanggar undang-undang dan etika, akan dihapus moderator.